Dansare

Corinne Mustonen

Praktikant 2018/2019, från DOCH, Stockholm

Född: Finland

Corinne uppträder tidvis med sina egna verk men föredrar att dansa med (och för) andra. Hon har arbetat med och/eller deltagit i workshops av Antonia Baehr, Eleanor Bauer, Anna Grip, Deborah Hay, Sandra Noeth, Stina Nyberg, Chrysa Parkinson, Elina Pirinen, Alma Söderberg, Ellen Söderhult, Katja-Maria Taavitsainen, Klara Utke Acs, Litó Walkey och Josefine Wikström med flera.

Corinne upplever dans som en kommunikativ konstform med potential att ifrågasätta sedimenterade strukturella hierarkier. När dansen är som bäst möjliggör den normkritiska och feministiska utrymmen och rörelser.