meny mobile
Tillbaka

Gabriel Smeets

Konstnärlig ledare

Född: Valkenburg, Nederländerna

E-post: gabriel.smeets@cullberg.com

Gabriel Smeets är Cullbergs konstnärlige ledare sedan den 1 maj 2014. Tillsammans med verksamhetsledare Stina Dahlström utgör han Cullbergs ledning.

Gabriel Smeets lämnar tjänsten som konstnärlig ledare vid årsskiftet 2021/2022. Rekryteringsprocessen för en efterträdare pågår och avslutas 9 augusti, 2021. Läs mer.

Gabriel Smeets är född i Holland 1958. Innan han kom till Cullberg arbetade han som konstnärlig ledare för SNDO, the School for New Dance Development under The Amsterdam School of the Arts/Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2006-2014. Där utvecklade han utbildningen till ett fyraårigt program för koreografi och skapade en stark position för skolan inom den internationella scenkonstutbildningen. Flera av studenterna vid utbildningen har presenterat verk på internationella scener och festivaler.

Gabriel Smeets har också en bakgrund inom journalistik och kommunikation och har även arbetat som dramaturg. Han har varit verksam som mentor och kurator i paneler och symposier om samtida dans. Han har tidigare varit verksam som chefskurator för the Springdance Festival in Utrecht. Smeets har studerat konst och konstjournalistik och mellan 2000 och 2006 var han verksam som dansredaktör för det holländska månadsmagasinet TM (Theatermaker). Som dramaturg har han skapat verk med den holländska teatern Paralyse D’Amour, koreografen Krisztina de Chatel, konstnären Marina Abramovic, modedesignern Aziz Bekkaoui och regissören och koreografen Ibrahim Quraishi.

2006 utvecklade han, i nära samarbete med Ibrahim Quraishi, en tio veckor lång utbildningsmodell med titeln The Political Body vid DasArts, the Amsterdam School for Advanced Research on Theater & Dance. Smeets är också medförfattare till boken Why all these questions? (Theatre Institute of the Netherlands), 2003.

2004 utvecklade och producerade Smeets, tillsammans med Dansgroep Krisztina de Chatel, ett symposium; How Much Body Does Dance Need? 2005 mottog Gabriel Smeets the Dutch Foundation for the Performing  Arts Award som stipendiat vid  the National Arts Journalism Program vid Columbia University i New York. Som kurator utvecklade han en serie paneldiskussioner om samtida dans under rubriken Dance Unwrapped för The Dance Theater Workshop (DTW) i New York 2006.

I juli 2006 var Smeets mentor för Spring Dance Dialogue i Moscow där koreografer från  New York, Moskva och Amsterdam medverkade. I april 2008 var han verksam som tillförordnad konstnärlig ledare för Springdance festival I Utrecht. 2009 och 2011 bjöds han in av koreografen Germaine Acogny för  att undervisa vid hennes École des Sables i Senegal.