Personal

Jane Hopper

Konstnärlig koordinator

E-post: jane.hopper@cullberg.com

Ansvarig för Life Long Burning, dansarnas praktik och
konstnärlig residens.