meny mobile
Tillbaka

En hyllningsskrift för dansen

Skriften dansaredansardansdansant är något så ovanligt som en samling texter om dans, av dansare, för dansare. Den är en kollektiv manifestation för att skapa en plattform för dialog, reflektion och kunskapsspridning av den samtida danskonsten i Sverige. Skriften hade release 11 juni 2024 och finns att ladda ner digitalt sedan 12 juni 2024.

I skriften får vi möta verksamma danskonstnärer som enskilt och kollektivt – och högst personligt – bjuder in läsarna till sina olika dansvärldar. Intentionen med samlingen är inte att de ska ses som enskilda röster utan som en kollektiv manifestation för att skapa en plattform för dialog, reflektion och kunskapsspridning av danskonsten i stort. Skriften har översatts till engelska så att den även kan spridas bortom våra gränser.

– dansaredansardansdansant riktar sig till allt från danskonstnärer till amatördansare, från dansbanorna på landsbygden till fritidsgårdarnas danslokaler i stan. Men det är också en skrift för politiker som behöver en djupdykning i danskonsten för att bättre förstå dedikationen bakom det professionella hantverket liksom för allmänheten för att se värdet av danskonsten som en del av det demokratiska samhället, säger redaktörerna Paloma Madrid och Nina Josef, båda yrkesverksamma dansare och koreografer, och fortsätter:

– Vi vill visa på bredden av konstnärskap som finns inom det svenska dans- och koreografifältet idag, med förhoppningen att väcka intresse och debatt om både exkludering, långsam förändring och institutionell passivitet.

Riksteatern och Cullberg är tillsammans med MDT (Moderna Dansteatern i Stockholm), Danscentrum Stockholm och Stockholms konstnärliga högskola ansvarig utgivare för skriften. Institutionerna har under en längre haft en dialog om en publikation kring dans där olika danskonstnärer fick möjlighet att uttrycka sig i skrift om sin dans.

– Man skulle kunna säga att det är en festival i skrift där vi får syn på dansarnas och koreografernas olikheter och likheter och ger oss en inblick i dessa konstnärskap. Jag hoppas att skriften skapa nyfikenhet både inom och utanför dansfältet, säger Riksteaterns danschef Mia Larsson.

Medverkande konstnärer: Anna Vnuk, Bambam Frost och Lydia Diakité, Carina Reich och Bogdan Szyber, Cristina Caprioli, Daniel Staaf, Maria Naidu, Mohanned Hawaz, Nassim Meki, Niki Tsappos, Ola Stinnerbom, Rani Nair, Satoshi Kudo, Sofia Castro, Sebastian Lingserius och Nefeli Oikonomou samt kollektivet Nya Rörelsen.
Redaktörer: Ninos Josef och Paloma Madrid
Samordning: Angelica Piñeros
Grafisk formgivare: Ebba Hägne
Översättare: Peter Mills och Angelica Piñeros
Fotograf: Carlos Zaya (om inget annat anges)
Ansvariga utgivare: Moderna Dansteatern (MDT Sthlm), Cullberg, Riksteatern, Danscentrum Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola/Dans (SKH)

LÄS DANSAREDANSARDANSDANSANT HÄR