Om Cullberg

Cullberg är Sveriges ledande repertoarkompani inom samtida dans. Genom sina turnéer över hela världen bidrar kompaniet till den internationella presentationen av samtida dans och koreografi. Cullberg arbetar med en rad internationella koreografer och konstnärer. För närvarande har kompaniet 16 dansare från nästan lika många länder och flera gästdansare engageras regelbundet i olika projekt. Sedan starten har de unika kvaliteterna hos varje enskild dansare varit Cullbergs kännetecken.

Genom att bjuda in koreografer och regissörer som tydligt är rotade i samtiden bidrar Cullberg till utvecklingen av scenkonst och dans som konstform. Cullbergs verksamhet omfattar olika projekt och produktioner, inklusive workshops, konferenser, seminarier och föreläsningar. Gabriel Smeets är konstnärlig ledare och Stina Dahlström är verksamhetsledare för kompaniet. Cullberg grundades 1967 av Birgit Cullberg under Riksteaterns huvudmannaskap.

Dance is art, art is freedom. Freedom is a right and a responsibility. We protect that right and take that responsibility.

Our work is to contribute to the development of dance as an art form. An art form that changes all the time.

Dance AND choreography is the art of making artistic statements with the body, in space and time.

Our work emerges from the times we are living in, as part of the socio-political environment including equality, diversity and sustainability.

For us, the making of a work is a collaborative effort between an artistic team, a technical team and a production team, all equally valued and acknowledged.

The meaning, context, artistic experience, and values of the work are defined together with our audience, in a new way every time we meet.

Cullberg is an institution that acknowledges and respects the independent scene as a source of inspiration.