meny mobile

Om Cullberg

Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt för publik i Sverige och utomlands ska få möta samtida dans. Tillsammans med intressanta koreografer och konstnärliga team undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden för kompaniet som ständigt befinner sig i centrum av den internationella dansscenen.

Kompaniet

Från den 1 juli 2022 är Kristine Slettevold Cullbergs konstnärliga ledare och utgör tillsammans med verksamhetsledare Stina Dahlström kompaniets ledning.

2019-2022 har Cullberg arbetat exklusivt med tre koreografer som har skapat två verk var. Arbetsmodellen har säkrat en hållbar och kontinuerlig konstnärlig research och utveckling, både för kompaniet och koreograferna. Koreograferna är Alma Söderberg, Deborah Hay och Jefta van Dinther; inbjudna för deras individuella fysiska praktik, inställning till och idé om konstnärligt uttryck och deras vilja att inspireras av flera konstnärliga fält för att skapa dans. Deras verk är allomfattande, tillgängliga och tankeväckande.

Kompaniet består av 17 dansare som är medskapare i den konstnärliga processen och har en intention och ett intresse av att kontinuerligt utveckla verken.

Historia

Cullberg grundades av Birgit Cullberg 1967. Kompaniet blev världsberömt tack vare Cullbergs förmåga att göra samtida dans tillgänglig, inspirerande och relevant för en stor publik. Birgit Cullberg skapade en bro mellan konsten och publiken, en plattform där allt kunde hända och där visuella och fysiska erfarenheter som flyttade fram konstens gränser tog plats. Det är fortfarande idag Cullbergs starka fundament – ett modigt, flexibelt och världsberömt danskompani som strävar efter att flytta gränserna. Birgit Cullbergs välkända ord “dansen förändras hela tiden för den är rotad i den tid vi lever i” är än idag kärnan i kompaniets arv och inställning till dansen.

Cullbergs konstnärliga ledare:
Gabriel Smeets 2014-2022
Anna Grip (tillförordnad från 2008) 2009-2013
Johan Inger 2003-2008
Lena Wennergren Juras/Margareta Lidström 1995-2003
Carolyn Carlson 1993-1995
Mats Ek 1981-1993
Birgit Cullberg 1967-1981

Samarbeten

Vi är en stabil institution och vi är medvetna om vårt ansvar gentemot den svenska dansscenen. För oss är det fria konstfältet en viktig källa till inspiration och kreativitet. Vi samarbetar med frilansscenen och vill vara en språngbräda för den experimentella scenen, både nationellt och internationellt. Vi bjuder in frilansande koreografer att arbeta med våra dansare i workshops. Under de senaste åren har flera av dem skapat verk för och turnerat med oss.

Vi samarbetar med producenter i Sverige och internationellt som möjliggör omfattande turnéer och möten med en stor publik. De senaste åren har vi haft inspirerande samarbeten med Norrlandsoperan, Umeå, Pact Zollverein, Essen (Tyskland), Tanzquartier, Wien (Österrike) och Mercat de les flors, Barcelona (Spanien), Montclair University, New Jersey, UCLA, Los Angeles (USA), Zodiak, Helsinki (Finland), Baletto di Roma, Rome, Operaestate, Bassano (Italien), Cristina Caprioli Company, Stockholm. Ett nära samarbete har utvecklats mellan Cullberg och den internationella samtida scenen och vi har starka band till scener och festivaler som Tanz Im August, Berlin (Tyskland), Julidans, Amsterdam (Nederländerna) och Montpellier Danse. Under många år har vi också varit nära Dansens Hus, Parkteatern/Stockholms Stadsteater och Dramaten, senast på Elverket och vi har en nära relation med MDT, Danscentrum, Moderna Museet liksom med Nordiska Museet, Scenkonstmuseet, Stockholm, Rum för dans, Brådjupa dansfestival och det nyss startade nätverket Nordic Next.

Genom vårt internationella praktikprogram tar vi också ansvar för länken mellan en dansares utbildning, arbetsliv och professionella utveckling. Vi arbetar nära DOCH, Dans- och Cirkushögskolan Stockholm, MTD, University for the Arts Amsterdam, The Place London, Artes, Arnhem, Codarts, Rotterdam Dance Academy och Den Danske Scenekunstskole. Sedan 2021 samarbetar vi inom Erasmus, det europeiska utbytesprogrammet för studenter .

Andra konstnärliga initiativ

Vi värderar olika perspektiv högt och strävar efter att interagera med vår publik. Vi arrangerar festivaler, seminarier, föreläsningar och aktiviteter utanför teaterrummet och skapar nya konstnärliga plattformar. Konferenserna Postdance och Postdancing tillsammans med MDT och DOCH, Stockholm och vår egen festival i Stockholm 2019, LABO är exempel på det arbetet. Vi arrangerar communityprojekt som Dancing with our neighbours, skolföreställningar och workshops i vår studio på Riksteatern i Hallunda.

Relation till Riksteatern

Cullberg har varit en del av Riksteatern sedan kompaniet grundades 1967 och samarbetar idag tätt med dansavdelningen som från och med 2015 finns på Riksteatern.