Kontakt

Tel: 08-531 99 152
E-post: info@cullberg.com

Produktion
Emmy Astbury
emmy.astbury@cullberg.com
070 682 97 03

Teknik
Matz Palmklint
matz.palmklint@cullberg.com
070 631 28 44

Marknad och press
Erica Espling
erica.espling@cullberg.com
070 602 27 01

Distribution
Key Performance
Koen Vanhove
076 049 42 93
info@keyperformance.se

Postadress
Riksteatern
145 83 Norsborg

Besöksadress
Hallundavägen 30,  Norsborg

Fakturaadress
Riksteatern
RIKS 7368020061368
BOX 171
831 22 Östersund