meny mobile
Tillbaka

Laurent Goldring

Visual Artist

Född: Paris, Frankrike

Laurent Goldring är född i Paris 1957 där han han bor, skulpterar, tecknar och skapar videokonst. Han studerade filosofi och därefter foto, video och multimediakonst. Sedan 1995 har hans arbete varit inriktat på att framställa kroppar och ett ifrågasättande av den analoga (foto, film, video) bildens dominerande ställning genom att visa hur begränsande den kan vara. Hans arbete har varit viktigt för en mängd koreografer som arbetar med samma frågor. Han arbeter för närvarande med yta, utifrån idén att ytan är organisk. Den här idén har lett till verk skapade i samarbete med koreograferna Saskia Hölbling och Isabelle Schad. Installationen som skapats för Benoît Lachambre i High heels too är direkt sammanlänkad med denna process, liksom hans senaste filmer.