meny mobile
Tillbaka
09.06.2020

Explorations of Now – unikt samarbetsprojekt där konst och vetenskap möts för ökat samhällsengagemang i en klimatförändrad värld

Konstkollektivet Kultivator på Öland och Sveriges mest kända samtida danskompani Cullberg har tillsammans initierat projektet Explorations of Now och bjudit in Institutet för Framtidsstudier. Att initiativet kommer från konsten till vetenskapen är nytt och mångfalden av perspektiv och publik är projektets styrka. Initiativtagarna och medverkande parter är alla verksamma både i storstadsområden och på landsbygden, är både små oberoende aktörer och stora statliga institutioner och alla verkar inom olika delar av samtida konst och vetenskap.

– Med Explorations of Now vill vi tillsammans formulera de frågor vi som ekosystem måste ställa oss nu. Vi står mitt i samtiden och vill föra samman konst, dans och forskning för att hitta fram till ett nytt sorts samtal med biosfären. Både allt liv runt oss och det som finns i våra egna kroppar. Om vi kan föreställa oss en ömsesidighet där vi skapar framtiden ihop, blir hållbarhet en naturlig del av det, och den omställningen vi står inför möjlig, säger Malin Lindmark Vrijman, Kultivator.

Explorations of Now har inletts med en utforskande del under våren, som framförallt har skett genom digitala möten och arbete på varsitt håll på grund av den rådande coronakrisen.

– Många kulturprojekt har ställts in under den här våren på grund av pandemin. För det här projektet var det aldrig aktuellt att ställa in, det handlar ju just om att ställa om. Att anpassa sig efter alla möjliga situationer och oförutsedda händelser, på kort och lång sikt, ligger i projektets natur. Coronaviruset började spridas på allvar i Sverige samma vecka som vårt projekt startade, då visste vi inte hur det skulle komma att påverka oss och projektet. Det vet vi fortfarande inte. Det har varit en utmanande tid, men en tid som faktiskt har testat vår egen kreativitet och förmåga att föreställa oss en annan, alternativ framtid. Att tänka nytt och se vad som är möjligt när vi slår våra huvuden ihop och tar ansvar för varandra, säger Stina Dahlström, Cullberg.

I nästa fas av Explorations of Now arrangerar Kultivator, Cullberg och Institutet för Framtidsstudier varsin mötesplats. Dessa kommer äga rum på Öland, i Botkyrka och i Stockholm under året och anpassas efter rådande situation. Syftet är etablera platser där en samhällsintresserad publik, forskare, konstnärer och engagerade från olika berörda fält kan mötas och samverka.

– Med avstamp i konstnärliga och vetenskapliga processer och med existentiella frågor som grund är tanken att mötesplatserna ska utforska hur vi frigör vår kollektiva föreställningsförmåga för att nå en hållbar framtid. Vi har inte alla svar nu och kanske kommer vi inte få alla svar under processens gång. Det blir något för framtiden att utveckla, fortsätter Stina Dahlström.

Våren 2021 arrangerar Explorations of Now avslutningsvis en stor gemensam final i Stockholmsområdet.

– Finalen är inte slutet utan början. Vi har förhoppningsvis landat i att inspirera fler att ansluta sig till den här rörelsen framåt. Vi har hittat sätt att kollektivt kunna föreställa oss en omställning till en framtid som inte bara anpassar sig efter klimatförändringarna utan till en bättre värld att leva i för oss människor och biosfären. Vi kommer att ta fram en inspirerande manual som vi hoppas ska hjälpa till i arbetet för en hållbar värld, avslutar Stina Dahlström.

FN:s globala mål och Agenda 2030 ligger till grund för Explorations of Now och projektet finansieras av Postkodsstiftelsen, Cullberg och Insititutet för framtidsstudier.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga och tiden att agera är nu. Trots en ökad medvetenhet om de utmaningar vi står inför är det för många av oss svårt att förändra invanda beteenden. Postkodstiftelsen är därför stolta över att stötta det här projektet, där bland annat forskare, näringsliv och konstnärer tillsammans med en bred allmänhet skapar nya visioner om hur vi skulle kunna leva tillsammans i en mer hållbar framtid, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Kultivator är ett konstkollektiv baserat på Öland. Den interdisciplinära verksamheten omfattar konstprojekt och ett jordbruk som möter sociala projekt och miljöaktioner samt ett internationellt residens- och utställningsprogram. Inom residensverksamheten har ett 80-tal konstnärer medverkat genom åren tillsammans med ett 30-tal kor, kycklingar, ankor, får och hästar. Konstkollektivet leds av Mathieu och Malin Vrijman som år 2017 tilldelades Dynamostipendiet av Bildkonstnärsfonden.

Institutet för Framtidsstudier är en statlig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle. Verksamheten har sin grund i 1960-talets insikter om att vi människor på många sätt påverkar inte bara våra egna liv utan även kommande generationer. All forskning som bedrivs här ska ha ett långsiktigt perspektiv och tydlig relevans för vår framtid. Ämnena som studeras byts regelbundet ut, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. Här blandas och samarbetar forskare från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, idag bland annat sociologi, filosofi, statsvetenskap,
företagsekonomi och psykologi.

Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani, som en del av Riksteatern, med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Den samtida dansen från Cullberg möter en stor publik i Sverige och utomlands. Tillsammans med ledande koreografer och konstnärliga team från hela världen undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden för kompaniet som ständigt befinner sig i centrum av den internationella dansscenen.

Postkodstiftelsen
Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt.

Kontakt
Press
ILES PR, Daniel Pérez Wenger, daniel@iles.se 073-996 11 46

Explorations Of Now
Stina Dahlström, Managing Director, Cullberg,
stina.dahlstrom@cullberg.com, 070-637 59 44
Folke Tersman, Ställföreträdande VD, Institutet för framtidsstudier,
folke.tersman@filosofi.uu.se, 08-402 12 22
Malin Lindmark Vrijman, Kultivator,
kultivatormalin@gmail.com, 070-885 46 39