meny mobile

Om Cullberg

Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt för att en stor publik i Sverige och utomlands ska få möta samtida dans. Tillsammans med intressanta koreografer och konstnärliga team från hela världen undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden för kompaniet som ständigt befinner sig i centrum av den internationella dansscenen. Alltid utmanande och alltid relevant.

Kompaniet

Cullberg leds av Gabriel Smeets, konstnärlig ledare och Stina Dahlström, verksamhetsledare. Sedan de tillträdde 2014 respektive 2016 har de tillsammans vidareutvecklat den konstnärliga inriktningen, den samtida profilen och den internationella lyskraften med en rad framstående dansverk.

Från 2019 arbetar Cullberg exklusivt med tre koreografer som skapar två verk var under en treårsperiod. Arbetsmodellen säkrar en hållbar och kontinuerlig konstnärlig research och utveckling, både för kompaniet och koreograferna. Koreograferna är Alma Söderberg, Deborah Hay och Jefta van Dinther; inbjudna för deras individuella fysiska praktik, inställning till och idé om konstnärligt uttryck och deras vilja att inspireras av flera konstnärliga fält för att skapa dans. Deras verk är allomfattande, tillgängliga och tankeväckande.

Kompaniet består av 17 dansare som är medskapare i den konstnärliga processen och har en intention och ett intresse av att kontinuerligt utveckla verken.

Historia

Cullberg grundades av Birgit Cullberg 1967. Kompaniet blev världsberömt tack vare Cullbergs förmåga att göra samtida dans tillgänglig, inspirerande och relevant för en stor publik. Birgit Cullberg skapade en bro mellan konsten och publiken, en plattform där allt kunde hända och där visuella och fysiska erfarenheter som flyttade fram konstens gränser tog plats. Det är fortfarande idag Cullbergs starka fundament – ett modigt, flexibelt och världsberömt danskompani som strävar efter att flytta gränserna. Birgit Cullbergs välkända ord “dansen förändras hela tiden för den är rotad i den tid vi lever i” är än idag kärnan i kompaniets arv och inställning till dansen.

Samarbeten

Vi är en stabil institution och vi är medvetna om vårt ansvar gentemot den svenska dansscenen. För oss är det fria konstfältet en viktig källa till inspiration och kreativitet. Vi samarbetar med frilansscenen och vill vara en språngbräda för den experimentella scenen, både nationellt och internationellt. Vi bjuder in frilansande koreografer att arbeta med våra dansare i workshops. Under de senaste åren har flera av dem skapat verk för och turnerat med oss.

Vi samarbetar med producenter i Sverige och internationellt som möjliggör omfattande turnéer och möten med en stor publik. De senaste åren har vi haft inspirerande samarbeten med Norrlandsoperan, Umeå, Pact Zollverein, Essen (Tyskland), Tanzquartier, Wien (Österrike) och Mercat de les flors, Barcelona (Spanien). Med Deborah Hay’s Figure a Sea samarbetade vi med Montclair University, New Jersey, UCLA, Los Angeles (USA), Zodiak, Helsinki (Finland), Baletto di Roma, Rome, Operaestate, Bassano (Italien) och Cristina Caprioli Company, Stockholm. Ett nära samarbete har utvecklats mellan Cullberg och den internationella samtida scenen och vi har starka band till scener och festivaler som Tanz Im August, Berlin (Tyskland) och Julidans, Amsterdam (Nederländerna). Under många år har vi också varit nära Dansens Hus, Parkteatern/Stockholms Stadsteater och Dramaten, senast på Elverket, och vi har en nära relation med MDT, Danscentrum, Moderna Museet liksom med Nordiska Museet och Scenkonstmuseet, Stockholm.

Genom vårt internationella praktikprogram tar vi också ansvar för länken mellan en dansares utbildning, arbetsliv och profesionella utveckling. Vi arbetar nära DOCH, Dans- och Cirkushögskolan Stockholm, MTD, University for the Arts Amsterdam, The Place London, Artes, Arnhem och Codarts, Rotterdam Dance Academy.

Andra konstnärliga initiativ

Vi värderar olika perspektiv högt och strävar efter att interagera med vår publik. Vi arrangerar festivaler, seminarier, föreläsningar och aktiviteter utanför teaterrummet och skapar nya konstnärliga plattformar. Konferenserna Postdance och Postdancing tillsammans med MDT och DOCH, Stockholm och vår egen festival i Stockholm, LABO är exempel på det arbetet. Vi arrangerar communityprojekt som Dancing with our neighbours, skolföreställningar och workshops i vår studio på Riksteatern i Hallunda.

Relation till Riksteatern

Cullberg har varit en del av Riksteatern sedan kompaniet grundades 1967 och samarbetar idag tätt med dansavdelningen.

Vi tror att:

Dance is art, art is freedom. Freedom is a right and a responsibility. We protect that right and take that responsibility.

Our work is to contribute to the development of dance as an art form. An art form that changes all the time.

Dance AND choreography is the art of making artistic statements with the body, in space and time.

Our work emerges from the times we are living in, as part of the socio-political environment including equality, diversity and sustainability.

For us, the making of a work is a collaborative effort between an artistic team, a technical team and a production team, all equally valued and acknowledged.

The meaning, context, artistic experience, and values of the work are defined together with our audience, in a new way every time we meet.

Cullberg is an institution that acknowledges and respects the independent scene as a source of inspiration.