meny mobile
Tillbaka
11.06.2021

Biljettsläpp “Explorations of Now | Walk in art, with nature” med Bigert & Bergström, Louise Dahl, Hana Erdman m. fl.

(Pressmeddelande från Explorations of Now i samarbete med Cullberg, Kultivator och IFFS torsdag den 10 juni, 2021.)

I dag, torsdag den 10 juni släpps biljetterna till projektet Explorations of Now i Orlångens naturreservat, Huddinge den 12–15 & 19–22 augusti.

Under två helger i augusti upplevs Explorations of Now i Orlångens naturreservat i Huddinge – över 20 konstinstallationer, samtal och workshops med cirka 50 konstnärer samverkar med naturen och låter besökarna tillsammans inleda resan mot en hållbar värld. Bland andra medverkar konstnärsduon Bigert & Bergström, dansarna och koreograferna, Cullbergs dansare Louise Dahl, och Hana Erdman samt koreografen och Cullberg-dansaren Freddy Houndekindo.

– I projektet har vi frågat oss vad det är som skapar ett hållbart och blomstrande ekosystem. Svaret är mångfald. Det unika i projektet ligger i mångfalden av de konstnärliga uttrycken och viljan att ge tillbaka och omfamna den plats som vi ofta glömmer att vi är en del av. All inspiration är hämtad från och med naturen, säger Jane Hopper, projektledare och en av initiativtagarna för Explorations of Now.

Bakom Explorations of Now står Cullberg, konstkollektivet Kultivator och Institutet för Framtidsstudier. Upplevelsen utgår från Balingsta Gårds ridhus i Orlångens naturreservat för att sedan ta besökaren genom en guidad tur runt om i naturreservatet där över 20 dansföreställningar, konstinstallationer och performance art presenteras med bergväggar, fält, mossa, träd och vatten som medskapare.

Bigert & Bergström | “Phylogenetic Tree Mobile”
Phylogenetic Tree Mobile är en interaktiv skulptur som kan aktiveras av människor genom att de klättrar upp på och rör sig på dess olika armar. Ett så kallat fylogenetiskt träd är en grafisk modell som brukar användas för att visa olika levande organismernas släktskap till varandra. I skulpturen Phylogenetic Tree Mobile är det människans relation till gasen koldioxid som gestaltas. Mobilen består av metallbågar som spänner över 10 meter med trappstegs former på ena sidan och en motvikt i andra ändan. Motvikten är en 300 kg tung CO2 molekyl av gjutjärn som ligger tryggt på marken så länge människorna kan hålla sig från att klättra på det evolutionära diagrammet.

Freddy Houndekindo tillsammans med movemkrs | “Constellation”
Filmprojektet Constellation är en diptyk som fångar mötet mellan en dansare och en musiker. I mötet agerar dansen, musiken och kameran i samråd med omgivningen och dialogen som uppstår är ett undersökande och bekräftande av ekosystemen i relation med det mänskliga tillståndet. Dansen kan tolkas som ett inbördes förhållande, visceralt logiskt men inte deterministiskt, ett sätt att etablera en vital form av släktskap. På samma sätt är samarbetet med kompositörer och musiker en önskan att lyfta fram varje instruments soniska särdrag och förhållandet till det givna rummet där det befinner sig. Kontrabas och trumpet viskar, färgar, punkterar och kontrapunkterar. De ger en känslokarta som leder ögat genom örat för att ompröva hur vi är i förhållande till vår värld.

Medverkande “Constellation”
Double Bass/musik och performance: Ilaria Capalbo
Trumpet/musik och performance: Adrian Lussi
Koreografi och performance: Freddy Houndekindo
Filmfoto och efterproduktion: Thomas Zamolo
Kameraassistent och bomoperatör: Tilman O’Donnell
Ljudtekniker: Martin Ekman
Kostym: HOPE Sthlm

Louise Dahl & Hana Erdman | “SLOWDANCES / Forests, fields and pastures”
I den sociala kontexten Explorations of Now öppnar sig en en omgivning för SLOWDANCES att utforska långsamma föränderliga tempon på kropp och mark. I den atmosfäriska gränsen mellan hud, biotop och himlen letar SLOWDANCES efter känslomässiga, meditativa och rituella tillstånd som sensibiliserar mötet mellan plats, tillhörighet och jaget. Långsamhet, likt många andra processer såsom jordbruk, dyrkan och konst… med dess potential till görande och varande i relation till dess omgivning, vittnar om en verklighet där gemenskap överskrider tid och rum.
Du är inbjuden till Orlångens naturreservat, bland flora och fauna, där flera sensoriska tillstånd av tid och perception kanske är möjliga.SLOWDANCES är en serie verk där varje del är en ny iteration som beskriver en långsam upplevelse.
Till dags dato har SLOWDANCES utforskat platser såsom Teatern, Museet, Skogen och Kyrkan. Varje iteration formar ett kalejdoskopiskt mönster av dansare som glider mellan gest och stillhet, dans övergår till flöde och form. Uttrycket ”slow dance” används både som titel och samlingsbegrepp för dans som resonerar med den bredare genren Slow Art: en konströrelse med aktivt betraktande som uppmärksammar upplevelsen av tidens gång.

Medverkande
Koncept: Louise Dahl & Hana Erdman
Atmosfär/Situation: i kollaboration med Jonatan Winbo
Framförd av: Ulrika Berg, Salka Ardal, Sunna Ardal, Anna Fitoussi, Louise Dahl, Hana
Erdman
Kostym färgdesign: Alice Fine
Ljud: Jassem HindiLäs mer om medverkande konstnärer och dansare på explorationsofnow.se

Huddingeleden slingrar sig genom hela kommunen och knyter samman dess 13 skyddade naturområden. Stigar och leder tar dig från höghus och villa till orörda skogar, fågelrika sjöar och ett levande kulturlandskap. Huddingeleden är 80 km lång.

I Orlångens naturreservat möts du av ett öppet och varierat landskap. Snörika vintrar finns här Huddinges finaste skidspår. Alla årstider erbjuder bra möjligheter till fågelskådning vid Ågestasjön, Bottnen-Balingsta och Flemingsbergsviken. Kulturlandskapet runt gårdarna är omväxlande med gammelskog, betes- och odlingsmarker. Centralt i reservatet finns en väderkvarn, ”Holländaren” Balingsta kvarn.

Kultivator är ett konstkollektiv baserat på Öland. Den interdisciplinära verksamheten omfattar konstprojekt och ett jordbruk som möter sociala projekt och miljöaktioner samt ett internationellt residens- och utställningsprogram. Inom residensverksamheten har ett 80-tal konstnärer medverkat genom åren tillsammans med ett 30-tal kor, kycklingar, ankor, får och hästar. Konstkollektivet leds av Mathieu och Malin Vrijman som år 2017 tilldelades Dynamostipendiet av Bildkonstnärsfonden.

Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt för att en stor publik i Sverige och utomlands ska få möta samtida dans. Tillsammans med koreografer och konstnärliga team från hela världen undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden i kompaniet och vårt bidrag till dansens utveckling som konstform. Cullberg är ständigt i rörelse i centrum av den internationella dansscenen. 2019-2022 arbetar vi exklusivt med tre koreografer: Alma Söderberg, Deborah Hay och Jefta van Dinther. 17 dansare är verksamma i kompaniet och alla har en central roll i skapandet av varje verk, tillsammans med det tekniska teamet och produktionsteamet. Cullberg leds av Gabriel Smeets, konstnärlig ledare och Stina Dahlström, verksamhetsledare. Cullberg är en del av Riksteatern.

Institutet för Framtidsstudier är en statlig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle. Verksamheten har sin grund i 1960-talets insikter om att vi människor på många sätt påverkar inte bara våra egna liv utan även kommande generationer. All forskning som bedrivs här ska ha ett långsiktigt perspektiv och tydlig relevans för vår framtid. Ämnena som studeras byts regelbundet ut, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. Här blandas och samarbetar forskare från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, idag bland annat sociologi, filosofi, statsvetenskap,
företagsekonomi och psykologi.

Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt.

Kontakt
Seth&Östen | hej@sethosten.se | 0734-201633
Karin Bernhardsson karin@sethosten.se
Johanna Carlberg johanna@sethosten.se

Vad
Explorations of Now | Walk in art, with nature
Upplev dans, konst och musik mitt i och med naturen.

När
12–15/8 och 19–22/8 2021

Var
Balingsta Gård, Orlångens naturreservat, Huddinge Kommun

Biljetter
Fri entré vid reservation av biljett på explorationsofnow.se