meny mobile
Tillbaka
31.08.2020

Konstkollektivet Kultivator på Öland först ut när Explorations of Now drar igång – inleder med samtal med biosfären

Projektet Explorations of Now startades i våras av Kultivator, Cullberg och Institutet för framtidsstudier. Syftet är undersöka hur konst och vetenskap tillsammans kan inspirera till ett ökat samhällsengagemang och utforska utmaningarna i att ställa om till ett hållbart liv i en klimatförändrad värld. Nu drar projektets aktiva höst igång med en rad mötesplatser dit forskare, konstnärer och engagerade från olika berörda fält bjuds in att samverka. Först ut är konstkollektivet Kultivator i Dyestad på Öland som under sex dagar med start 1 september öppnar upp för samtal med biosfären genom en rad workshops. Medverkar gör bland andra konstnärerna Bigert & Bergström, Karin Bolender och Signe Johannessen, biologen Pav Johnsson, jordbrukaren Henric Stigeborn, kocken Jonas Rahm från Kultdjurhuset, studenter från Ölands folkhögskola, 14 dansare från Cullberg, forskare från Institutet för framtidsstudier och hästen Tussan.

– Vi ska ge oss in i det här landskapets ekosystem och se om vi kan hitta andra och nya kunskaper och framförallt nya perspektiv. Gården här, och alla gårdar, är platser där vi människor försöker samverka med resten av ekosystemet för att få ut mat eller andra material, men hur bra funkar det egentligen? Vilka historier och möten missar vi i vår samverkan? Vad kommer vi att hitta om vi följer en karta ritad av mikrober från kons tunga? Vad lär vi oss om våra kroppars gemensamma minnen när vi utforskar sugreflexen tillsammans med gårdens kalvar? Eller får mittlandsskogen presenterad för oss av hästarna som lever där? Den här workshopen med de fantastiska kompetenser inom dans, bildkonst och vetenskap som samlas har ambitionen att väcka tankar och frågor som ligger just bortom våra invanda, att ärligt försöka närma oss ett nytt perspektiv. Vi tror vi behöver det om vi ska komma vidare i en verklig omställning av hur vi lever, säger Malin Lindmark Vrijman, konstnärlig ledare på Kultivator.

Deltagarna i workshopen hämtas varje morgon med häst och vagn från ett bed & breakfast där de bor. Under den långsamma resan förbereds dagen, och väl framme vid Kultivator hålls praktiska övningar och undersökningar tillsammans med gårdens växter och djur, varvat med presentationer från deltagare på distans. Varje dag avslutas med en återkoppling till bildkonstnären Karin Bolender, som bearbetar och återspeglar deltagarnas material på sin gård i Oregon, USA, och skickar tillbaka det till gruppen nästa dag.

Medverkande konstnärer
Bigert & Bergström har under sin omfattande karriär som konstnärsduo producerat och skapat såväl stora skulpturer och installationer som performance och film. Kärnan i deras arbete återfinns ofta i gränslandet mellan mänsklighet, natur och teknologi. Med energisk nyfikenhet, och ofta med humor som verktyg, är duon känd för att analysera vetenskapliga och sociala frågor som diskuteras i dagens samhälle, som klimatförändringar eller miljömässig hållbarhet. Bigert & Bergström kommer också vara en del av Explorations of Nows slutpresentation 2021.

Karin Bolender är bildkonstnär som de senaste decennierna drivit The Rural Alchemy Workshop (R.A.W.). Det är en plattform för samverkande tvärvetenskapliga konstnärliga utövanden som härrör från landsbygdslandskap (all flora, fauna, mineraler och kemiska former som finns där). Mer specifikt handlingar som rör metaforer, namngivning, minnen och fantasi. Genom experimentell konst och forskning utforskar R.A.W. förhållanden mellan inhemska arter och periferier, samtidigt som nya territorier och outtalade berättelser söks bland allmänna historier, passioner och behov.

Signe Johannessens arbete ifrågasätter uppfattningen om liv, maktstrukturer och moral. Hon utgår ofta från sina egna erfarenheter med syftet att koppla ihop konkreta vardagliga dilemma med science fiction-liknande världar. Faktiska och fiktiva evolutionära genombrott berättar något för oss om vart vi är på väg. Johannessen är intresserade av hur vi skriver naturhistoria och skildrar andra arter. Hennes arbete undersöker vad vår relation med andra arter kan berätta för oss om maktstrukturer. Genom att se in i historien och granska våra tolkningar av natur, djur och artificiella maskiner, diskuterar hennes konst vad det innebär att vara människa

Explorations of Now i regi av Kultivator äger rum 1-3 september samt 8-10 september i Dyestad på Öland. Vill man delta på plats kontaktar man projektet för att säkerställa att det finns plats, annars kan man följa Explorations of Now och Kultivators workshops på Instagram på @explorationsofnow. I november arrangerar Institutet för framtidsforskning nästa mötesplats i Stockholm och i december blir det Cullbergs tur att arrangera mötesplats i Botkyrka. 2021 väntar en för projektet gemensam, sammanfattande manifestation.

FN:s globala mål och Agenda 2030 ligger till grund för Explorations of Now och projektet finansieras av Postkodsstiftelsen, Cullberg och Insititutet för framtidsstudier.

Samarbetsparter
Kultivator är ett konstkollektiv baserat på Öland. Den interdisciplinära verksamheten omfattar konstprojekt och ett jordbruk som möter sociala projekt och miljöaktioner samt ett internationellt residens- och utställningsprogram. Inom residensverksamheten har ett 80-tal konstnärer medverkat genom åren tillsammans med ett 30-tal kor, kycklingar, ankor, får och hästar. Konstkollektivet leds av Mathieu och Malin Vrijman som år 2017 tilldelades Dynamostipendiet av Bildkonstnärsfonden.

Institutet för Framtidsstudier är en statlig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle. Verksamheten har sin grund i 1960-talets insikter om att vi människor på många sätt påverkar inte bara våra egna liv utan även kommande generationer. All forskning som bedrivs här ska ha ett långsiktigt perspektiv och tydlig relevans för vår framtid. Ämnena som studeras byts regelbundet ut, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. Här blandas och samarbetar forskare från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, idag bland annat sociologi, filosofi, statsvetenskap, företagsekonomi och psykologi.

Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani, som en del av Riksteatern, med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Den samtida dansen från Cullberg möter en stor publik i Sverige och utomlands. Tillsammans med ledande koreografer och konstnärliga team från hela världen undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden för kompaniet som ständigt befinner sig i centrum av den internationella dansscenen.

Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt.

Kontakt
Press
ILES PR, Daniel Pérez Wenger, daniel@iles.se 073-996 11 46

Explorations of Now
Erica Espling, Marketing and PR manager, Cullberg, erica.espling@cullberg.com, 070-602 27 01
Folke Tersman, Ställföreträdande VD, Institutet för framtidsstudier, folke.tersman@filosofi.uu.se, 08-402 12 22
Malin Lindmark Vrijman, Kultivator, kultivatormalin@gmail.com, 070-885 46 39