meny mobile
Tillbaka

Mountains

av Jefta van Dinther

Sedan förra året är Jefta van Dinther associerad koreograf till Cullberg. Efter två storslagna verk för kompaniet, Plateau Effect (2013) och Protagonist (2016) skapar han i höst ett soloverk för Cullbergs dansare Suelem de Oliveira da Silva – Mountains.

Som mänskliga varelser är vi ständigt jagade av hur vår kultur, vår mänsklighet, kommit att påverka planeten vi bebor. Vårt obehag riktar sig både nedåt och uppåt – mot utarmandet av jorden såväl som mot hur himlens rymd tycks krympa. Föreställningen kretsar kring frågan hur ska vi kunna fortsätta att älska vår ständigt föränderliga planet? Dansaren på scenen är ett medium – en transformator, som med sin kropp som instrument frammanar en klagosång å våra vägnar. Hennes existens uppstår ur sambandet mellan det fysiska, biologiska och antropologiska – mellan gravitationskrafter, instinkter och begär.

Foto: Christian Hoiberg

Av:
Jefta van Dinther

Med:
Suelem De Oliveira Da Silva

Ljuddesign:
David Kiers

Scenografi:
Numen/For Use

Ljusdesign:
Jonatan Winbo

Längd:
cirka 70 minuter, ingen paus

Produktion:
Samproducerad med PACT Zollverein, Essen och Freiburg Theater

Av:
Jefta van Dinther

Med:
Suelem De Oliveira Da Silva

Ljuddesign:
David Kiers

Scenografi:
Numen/For Use

Ljusdesign:
Jonatan Winbo

Längd:
cirka 70 minuter, ingen paus

Produktion:
Samproducerad med PACT Zollverein, Essen och Freiburg Theater